Informacja

Dostawcy

Tagi

Uszczelka 88A typu:B typu:UN PAS WG-SKLAD 5 KLINOWY SANOK typu:WE 10 STOMIL typu:U1 typu:U2 PTFE60Br TK-KAL-G typu:Z 70A typu:OW1 50.00x 88U 40.00x 80.00x 1.1. typu:WFE 6 10.00x 20.00x PTFE15Sz 100.00x 60.00x 90.00x 70.00x 15.00x 25.00x 8 PTFE typu:V 6.3 typu:ZZ 7 typu:OW3 typu:DT3 4 140.00x 2 120.00x 45.00x 35.00x 32.00x 2.1. typu:DT1 FI 7.5 36.00x 30.00x 110.00x typu:D1T 12 typu:DT2 63.00x 75.00x 55.00x 28.00x 65.00x 10.00 typu:B1 125.00x 4.2 16.00x 11 12.00x 7.50x 200.00x 3 do 90UT/J POM 22.00x 7.50 70F 85.00x 15.00 56.00x typu:U6 160.00x 180.00x PIER—CIEŃ 150.00x 70Si SEGERA 24.00x WĄŻ typu:TTU 18.00x 15 UZĘBIONY 1.5 20 12.50x 3.2 82A typu:VT 77A 90Ut 130.00x typu:SOZ 14.00x MPa 6.00x typu:ZN typu:ZBL TK-KAL-C 9 95.00x 70E 5.00 60C 3.8 48.00x typu:UP 6.00 20.00 8.1 70A07/3 23 115.00x OPASKA 70A07/2 12.5 w 12.50 40 typu:UT 65E 60A 17 9.5 8.00x 80F 105.00x z 80A 30 170.00x 92U 220.00x 34.00x typu:P 38.00x 250.00x 26.00x 1.2. 11.00x 80Si 13.00x 22 5.5 8.00 60Si 33.00x WG-SKAD 42.00x 17.00x 44.00x 60 28 SZNUR 5.8 2.2 typu:SOW 13 18 68.00x 82A/11 21.00x 77A/12 PALIW 23.00x 46.00x 4.00x 44 1 50A 145.00x WODY GUMOWY 5.00x 190.00x 19 70A13 53.00x 2.2. 70A07/4 7.00x 37.00x 270.00x 27.00x 135.00x PU 19.00x 64.00x 83.00x 9.00x CT 2.8 300.00x 1.2 43.00x 98.00x 62.00x 60E16 65A 73.00x 92.00x 34 46 14 148.00x 16 17.50x 11.2 typu:OW8 128.00x 240.00x typu:UTN 260.00x 58.00x TM-KAL 280.00x 47.00x 10.5 124.00x 25 35 4.00 29.00x 2.3 185.00x typu:D1G 69.80x 8.5 6.50 3.00x 2.00x 2.4 29 typu:K3 60AC 5/7 155.00x 70A07/1 70A/12 78.00x 230.00x 39.00x typu:UTO typu:K18 typu:2OW1 2.50x 6.2 11.5 3.5 1.6 7.00 SPRĘŻYSTA NBR 7.9 2.60x 72.00x 9.50x 7/10 3.00 61.00x 107.00x 69.00x 12.00 76.20x 136.00x 380.00x 71.00x 84.00x typu:K typu:UTT 114.00x 70C 113.00x 2.50 HARVEST 4.8 320.00x 60E 50/44 4.5 80U 45.00 65BsT-50 typu:OW2 typu:K2 63.50x 6.50x 67.00x 79.00x 66.00x 22.50x 70Bs 28.50x 45 typu:WTE 90F03/2 14.50x typu:KF 144.00x czarna LINKA 42.00 31.00x 360.00x 59.00x 158.00x Przepona 0.1. 88.00x 93.00x typu:OW5 36.00 6.1 6.5 1.4 silikon 18.50x 27.50x ZI 1.7 168.00x 9020/J 127.00x 146.00x 165.00x 70U typu:KG 23.50x PLECIONA 51.00x 49.00 biała 2.5 94.00x 22.4 8.8 28.60x 41.00x 4.50x 7.60x 32 8.50x typu:KP 54.00x 5.10x 3.7 20.5 13.50x 9.60 3.3 1.9 13.5 38.10x 135.80x SZCZYPCE SEGERÓW EPDM 0.8 82.00x 96.00x 104.00x 88.90x 106.00x 122.00x 152.00x 11.50x 32.00 81.00x 9.70 1.37 7.6 350.00x 132.00x 370.00x 4.70x PTFE25Sz 10.50x 45.70x 74.00x 7.3 77.00x 113.80x 134.00x 9.7 400.00x 52.00x

Regulamin sklepu www.Stanbol-gum.pl

Wstęp

1. Regulamin sklepu określa na jakich zasadach można zakupić towar w sklepie internetowym Stanbol-Gum działającym pod adresem: www.stanbol-gum.pl. Sklep prowadzony jest przez firmę P.H. Stanbol-Gum Sp.J. ul. Warszawska 8, 05-820 Piastów.

2. W celu korzystania z usług świadczonych na stronie www.stanbol-gum.pl, użytkownik powinien posiadać:
przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0,
włączoną obsługę Java Script,
włączoną obsługę plików Cookies,
aktywny adres e-mail.

3. Podane ceny umieszczone obok informacji o towarze, są cenami brutto. Wyrażonymi w walucie złoty polski i nie uwzględniają one kosztów dostarczenia Towaru.

4. Zamówienia
a). Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
b). Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania.
c). Jeżeli po dokonaniu płatności przelewem wartość zamówienia ulegnie zmianie (np. z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, anulowania zamówienia lub innych przyczyn). Powstała nadpłata zostanie w całości bezzwłocznie zwrócona na konto podane przez klienta.
d). W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej sklepu P.H. Stanbol-Gum sp.j należy wykonać następujące czynności:
wybrać towar spośród prezentowanych na stronie sklepu,
dodać do koszyka,
wybrać sposób zapłaty oraz dostawy,
zalogować się do konta klienta w przypadku, gdy zamówienie składa klient zarejestrowany lub podać dane niezbędne do realizacji zamówienia i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy zamówienie składa klient niezarejestrowany
kliknąć przycisk kupuję
e). Po dokonaniu zamówienia klient otrzymuje na podany adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość z prośbą o potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie w link zawarty w treści wiadomości.

5. Sposoby płatności
Płatność za towar może być dokonywany przez klienta w następujący sposób:
a) Przelewem na rachunek bankowy firmy P.H. Stanbol-Gum sp.j: 07 8016 0003 2001 0014 0013 1603 tzw.przedpłata.
b) Na prośbę Klienta do zamówienia wystawiana będzie faktura VAT.

6. Dostawa zamówionego Towaru

1. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany przez klienta. Towar wysyłany jest poprzez Pocztę Polską lub firmę kurierską SIÓDEMKA lub INPOST. Do wartości zamówionego towaru doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z danymi zawartymi w zakladce dostawa. Orientacyjny termin dostawy wynosi 1 do 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez sklep przyjęcia zamówienia.
2. Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia. Należy odmówić przyjęcia towaru i w obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.

7. Zwrot zakupionego Towaru

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy. Klient zobowiązany jest odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14(czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Zwrot zapłaconej przez klienta kwoty zostanie dokonany na wskazane przez niego konto bankowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep pisemnego oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy.
4. Koszt odesłania towaru od klienta do sklepu nie podlega zwrotowi. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.

8. Reklamacja zakupionego towaru
1.Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową.
2.Warunkiem zachowania prawa do skorzystania do reklamacji jest zawiadomienie o wadzie w terminie do 24 miesięcy od daty jej wykrycia. Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiany wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu .

9. Ochrona danych osobowych
a). Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu realizacji zamówień dokonywanych w Sklepie.
b). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie wysyłki zamówień Klienta w Sklepie. Wszystkie posiadane przez nas informację dotyczące naszych klientów wykorzystywane są tylko w celu realizacji zamówień tj. wystawieniu dokumentu sprzedaży oraz wysyłki produktów (oznacza to udostępnienie danych teleadresowych partnerom handlowym realizującym wysyłki).
c). Każdy klient może wyrazić chęć do otrzymywania newslettera. W takim przypadku konieczne jest wpisanie adresu mailowego w odpowiednie pole na stronie sklepu oraz potwierdzenie wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Można w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera.
d). Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
e) Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dla poprawnego korzystania z naszego Sklepu zalecamy akceptację plików cookie.

10. Regulamin wchodzi w życie w dniu 06-06-2014 r.