Informacja

Dostawcy

Tagi

Uszczelka 88A typu:B typu:UN PAS 5 KLINOWY typu:WE 10 SANOK STOMIL typu:U1 typu:U2 PTFE60Br 70A typu:Z typu:OW1 88U 1.1. 50.00x typu:WFE 80.00x 6 40.00x PTFE15Sz 20.00x TK-KAL-G 100.00x 60.00x 90.00x 8 PTFE 70.00x typu:V 25.00x 6.3 typu:ZZ WG-SKLAD 7 typu:OW3 4 10.00x 2.1. 120.00x 35.00x 7.5 140.00x typu:D1T 2 12 45.00x FI 30.00x 32.00x 10.00 63.00x 36.00x 4.2 28.00x 75.00x typu:B1 110.00x 125.00x 16.00x 55.00x 12.00x 90UT/J 3 POM 7.50 65.00x do 22.00x 70F 15.00 typu:U6 200.00x PIER—CIEŃ 70Si SEGERA 24.00x 18.00x typu:TTU 85.00x 160.00x UZĘBIONY WĄŻ 3.2 56.00x 82A 15.00x typu:VT 15 typu:SOZ 90Ut 150.00x 77A 180.00x 1.5 14.00x typu:ZN typu:ZBL 130.00x 9 70E MPa 60C 5.00 11 typu:UP 3.8 95.00x 6.00 20.00 48.00x 8.1 70A07/3 OPASKA w 70A07/2 12.50 typu:UT 65E 60A 115.00x 20 12.5 80F z 80A 92U 9.5 34.00x 8.00x 38.00x 105.00x 220.00x 26.00x 170.00x 1.2. 11.00x 13.00x 6.00x 80Si 5.5 33.00x 8.00 60Si 17.00x 42.00x 250.00x 44.00x 2.2 typu:SOW 5.8 13 18 SZNUR 68.00x 82A/11 46.00x 4.00x 23.00x 145.00x 50A 77A/12 PALIW WG-SKAD 12.50x 1 21.00x 190.00x GUMOWY 70A13 53.00x 70A07/4 2.2. 19 37.00x 64.00x 19.00x 270.00x 83.00x PU WODY 300.00x 2.8 CT 1.2 98.00x 62.00x 27.00x 9.00x 135.00x 43.00x 60E16 5.00x 65A 73.00x 92.00x 7.00x 22 14 TK-KAL-C 17.50x 11.2 148.00x 10.5 58.00x typu:OW8 124.00x TM-KAL typu:UTN 4.00 280.00x 240.00x 40 2.3 25 29.00x 35 128.00x 47.00x 185.00x 3.00x 5/7 16 155.00x 2.00x 60AC 69.80x typu:K3 8.5 70A07/1 typu:D1G 29 6.50 70A/12 7.00 6.2 11.5 2.4 typu:P 30 typu:K18 typu:2OW1 3.5 1.6 2.50x typu:UTO 78.00x SPRĘŻYSTA 260.00x 113.00x 72.00x 9.50x 76.20x 12.00 2.60x 136.00x 61.00x 7.9 70C 39.00x 69.00x 107.00x 71.00x 84.00x 7/10 typu:K 3.00 114.00x 2.50 NBR 4.5 80U 60E typu:KF 65BsT-50 70Bs 63.50x 67.00x 79.00x 50/44 typu:OW2 66.00x typu:K2 28.50x 320.00x 14.50x 45.00 4.8 45 144.00x 90F03/2 typu:WTE czarna 17 HARVEST 6.1 typu:KG 1.4 23.50x ZI 88.00x 93.00x 9020/J 168.00x 27.50x 0.1. 127.00x 146.00x 165.00x 360.00x 1.7 typu:OW5 49.00 LINKA 42.00 22.50x Przepona 70U 36.00 158.00x 51.00x 6.5 PLECIONA 2.5 silikon biała 94.00x 59.00x 7.60x 380.00x 18.50x 22.4 3.7 20.5 13.50x 13.5 54.00x 135.80x 230.00x 41.00x 4.50x typu:KP 5.10x 3.3 1.9 28.60x 23 9.60 SZCZYPCE SEGERÓW EPDM 7.6 400.00x PTFE25Sz 113.80x 132.00x 104.00x 7.3 106.00x 4.80x 11.50x 91.80x 12.70x 38.10x 45N 74.00x 25.40x 31.00x 77.00x 8.8 10.50x 88.90x 52.00x 0.8 5.50x 9.40x 32.00 350.00x 81.00x 122.00x 152.00x 9.7 4.70x 114.30x 57.00x 86.00x 82.00x 96.00x 9.70 16.50x 76.00x 34.90x 9.00 45.70x typu:BTA 84.50x

Regulamin sklepu www.Stanbol-gum.pl

Wstęp

1. Regulamin sklepu określa na jakich zasadach można zakupić towar w sklepie internetowym Stanbol-Gum działającym pod adresem: www.stanbol-gum.pl. Sklep prowadzony jest przez firmę P.H. Stanbol-Gum Sp.J. ul. Warszawska 8, 05-820 Piastów.

2. W celu korzystania z usług świadczonych na stronie www.stanbol-gum.pl, użytkownik powinien posiadać:
przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0,
włączoną obsługę Java Script,
włączoną obsługę plików Cookies,
aktywny adres e-mail.

3. Podane ceny umieszczone obok informacji o towarze, są cenami brutto. Wyrażonymi w walucie złoty polski i nie uwzględniają one kosztów dostarczenia Towaru.

4. Zamówienia
a). Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
b). Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania.
c). Jeżeli po dokonaniu płatności przelewem wartość zamówienia ulegnie zmianie (np. z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, anulowania zamówienia lub innych przyczyn). Powstała nadpłata zostanie w całości bezzwłocznie zwrócona na konto podane przez klienta.
d). W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej sklepu P.H. Stanbol-Gum sp.j należy wykonać następujące czynności:
wybrać towar spośród prezentowanych na stronie sklepu,
dodać do koszyka,
wybrać sposób zapłaty oraz dostawy,
zalogować się do konta klienta w przypadku, gdy zamówienie składa klient zarejestrowany lub podać dane niezbędne do realizacji zamówienia i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy zamówienie składa klient niezarejestrowany
kliknąć przycisk kupuję
e). Po dokonaniu zamówienia klient otrzymuje na podany adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość z prośbą o potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie w link zawarty w treści wiadomości.

5. Sposoby płatności
Płatność za towar może być dokonywany przez klienta w następujący sposób:
a) Przelewem na rachunek bankowy firmy P.H. Stanbol-Gum sp.j: 07 8016 0003 2001 0014 0013 1603 tzw.przedpłata.
b) Na prośbę Klienta do zamówienia wystawiana będzie faktura VAT.

6. Dostawa zamówionego Towaru

1. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany przez klienta. Towar wysyłany jest poprzez Pocztę Polską lub firmę kurierską SIÓDEMKA lub INPOST. Do wartości zamówionego towaru doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z danymi zawartymi w zakladce dostawa. Orientacyjny termin dostawy wynosi 1 do 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez sklep przyjęcia zamówienia.
2. Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia. Należy odmówić przyjęcia towaru i w obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.

7. Zwrot zakupionego Towaru

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy. Klient zobowiązany jest odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14(czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Zwrot zapłaconej przez klienta kwoty zostanie dokonany na wskazane przez niego konto bankowe w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep pisemnego oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy.
4. Koszt odesłania towaru od klienta do sklepu nie podlega zwrotowi. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.

8. Reklamacja zakupionego towaru
1.Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową.
2.Warunkiem zachowania prawa do skorzystania do reklamacji jest zawiadomienie o wadzie w terminie do 24 miesięcy od daty jej wykrycia. Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiany wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu .

9. Ochrona danych osobowych
a). Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu realizacji zamówień dokonywanych w Sklepie.
b). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie wysyłki zamówień Klienta w Sklepie. Wszystkie posiadane przez nas informację dotyczące naszych klientów wykorzystywane są tylko w celu realizacji zamówień tj. wystawieniu dokumentu sprzedaży oraz wysyłki produktów (oznacza to udostępnienie danych teleadresowych partnerom handlowym realizującym wysyłki).
c). Każdy klient może wyrazić chęć do otrzymywania newslettera. W takim przypadku konieczne jest wpisanie adresu mailowego w odpowiednie pole na stronie sklepu oraz potwierdzenie wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Można w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera.
d). Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
e) Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dla poprawnego korzystania z naszego Sklepu zalecamy akceptację plików cookie.

10. Regulamin wchodzi w życie w dniu 06-06-2014 r.