Informacja

Dostawcy

Tagi

Uszczelka 88A typu:B typu:UN PAS WG-SKLAD 5 KLINOWY SANOK typu:WE 10 STOMIL typu:U1 typu:U2 PTFE60Br TK-KAL-G typu:Z 70A typu:OW1 50.00x 88U 40.00x 80.00x 1.1. typu:WFE 6 10.00x 20.00x PTFE15Sz 100.00x 60.00x 90.00x 70.00x 15.00x 25.00x 8 PTFE typu:V 6.3 typu:ZZ 7 typu:OW3 typu:DT3 4 140.00x 2 120.00x 45.00x 35.00x 32.00x 2.1. typu:DT1 FI 7.5 36.00x 30.00x 110.00x typu:D1T 12 typu:DT2 63.00x 75.00x 55.00x 28.00x 65.00x 10.00 typu:B1 125.00x 4.2 16.00x 11 12.00x 7.50x 200.00x 3 do 90UT/J POM 22.00x 7.50 70F 85.00x 15.00 56.00x typu:U6 160.00x 180.00x PIER—CIEŃ 150.00x 70Si SEGERA 24.00x WĄŻ typu:TTU 18.00x 15 UZĘBIONY 1.5 20 12.50x 3.2 82A typu:VT 77A 90Ut 130.00x typu:SOZ 14.00x MPa 6.00x typu:ZN typu:ZBL TK-KAL-C 9 95.00x 70E 5.00 60C 3.8 48.00x typu:UP 6.00 20.00 8.1 70A07/3 23 115.00x OPASKA 70A07/2 12.5 w 12.50 40 typu:UT 65E 60A 17 9.5 8.00x 80F 105.00x z 80A 30 170.00x 92U 220.00x 34.00x typu:P 38.00x 250.00x 26.00x 1.2. 11.00x 80Si 13.00x 22 5.5 8.00 60Si 33.00x WG-SKAD 42.00x 17.00x 44.00x 60 28 SZNUR 5.8 2.2 typu:SOW 13 18 68.00x 82A/11 21.00x 77A/12 PALIW 23.00x 46.00x 4.00x 44 1 50A 145.00x WODY GUMOWY 5.00x 190.00x 19 70A13 53.00x 2.2. 70A07/4 7.00x 37.00x 270.00x 27.00x 135.00x PU 19.00x 64.00x 83.00x 9.00x CT 2.8 300.00x 1.2 43.00x 98.00x 62.00x 60E16 65A 73.00x 92.00x 34 46 14 148.00x 16 17.50x 11.2 typu:OW8 128.00x 240.00x typu:UTN 260.00x 58.00x TM-KAL 280.00x 47.00x 10.5 124.00x 25 35 4.00 29.00x 2.3 185.00x typu:D1G 69.80x 8.5 6.50 3.00x 2.00x 2.4 29 typu:K3 60AC 5/7 155.00x 70A07/1 70A/12 78.00x 230.00x 39.00x typu:UTO typu:K18 typu:2OW1 2.50x 6.2 11.5 3.5 1.6 7.00 SPRĘŻYSTA NBR 7.9 2.60x 72.00x 9.50x 7/10 3.00 61.00x 107.00x 69.00x 12.00 76.20x 136.00x 380.00x 71.00x 84.00x typu:K typu:UTT 114.00x 70C 113.00x 2.50 HARVEST 4.8 320.00x 60E 50/44 4.5 80U 45.00 65BsT-50 typu:OW2 typu:K2 63.50x 6.50x 67.00x 79.00x 66.00x 22.50x 70Bs 28.50x 45 typu:WTE 90F03/2 14.50x typu:KF 144.00x czarna LINKA 42.00 31.00x 360.00x 59.00x 158.00x Przepona 0.1. 88.00x 93.00x typu:OW5 36.00 6.1 6.5 1.4 silikon 18.50x 27.50x ZI 1.7 168.00x 9020/J 127.00x 146.00x 165.00x 70U typu:KG 23.50x PLECIONA 51.00x 49.00 biała 2.5 94.00x 22.4 8.8 28.60x 41.00x 4.50x 7.60x 32 8.50x typu:KP 54.00x 5.10x 3.7 20.5 13.50x 9.60 3.3 1.9 13.5 38.10x 135.80x SZCZYPCE SEGERÓW EPDM 0.8 82.00x 96.00x 104.00x 88.90x 106.00x 122.00x 152.00x 11.50x 32.00 81.00x 9.70 1.37 7.6 350.00x 132.00x 370.00x 4.70x PTFE25Sz 10.50x 45.70x 74.00x 7.3 77.00x 113.80x 134.00x 9.7 400.00x 52.00x
Temp. pracy 
w °C
Oznaczenie materiału ASTM D1418 Nazwa handlowa

Oznaczenie wg

REVO SEALS

Właściwości

 

-50 ÷ +100

SBR

kauczuk butadienowo - styrenowy

Buna, Buna Hüls®,  Europrene, Cariflex, Carom, Polysar S, Ker, Krylene, Krynol, Solprene, Dunatex

 

BS

Odporny na: kwasy i zasady nieorganiczne i organiczne, alkohole, wodę, płyny hamulcowe na bazie glikoli;

Nieodporny na: oleje i smary mineralne, benzynę i inne paliwa ropopochodne, węglowodory alifatyczne i aromatyczne chlorowane;

 

-40 ÷ +100

 CR

kauczuk chloroprenowy

CR
kauczuk chloroprenowy,   Neoprene®, Baypren, Neoprene, Denka, Denka Chloroprene, Najrit, Chloroprene, Butaclor

 

C

Odporny na: oleje mineralne, oleje i smary silikonowe, alkohole, glikole, freon, amoniak bezwodny, roztwory soli, rozcieńczone kwasy i zasady, wodę;

Nieodporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane, estry, ketony, aminy, paliwa ropopochodne;

 

-25 ÷ +175

 AEM

kauczuk etylenowo - akrylowy

Vamac®

 

EA 

Odporny na: roztwory kwasów i zasad, glikole, oleje pochodzenia roślinnego, oleje silikonowe, oleje hydrauliczne typu AFT, smary na bazie węglowodorów alifatycznych;

Nieodporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane, płyny hamulcowe, benzynę o wysokiej zawartości węglowodorów aromatycznych, estry, ketony;

 

-50 ÷ +130

 EPDM

kauczuk etylenowo - propylenowy

Buna, Dutral, Epcar 505, Keltan, Polysar EPDM, Vistatol, Nordel, Epscyn, Royalene

 

E

Odporny na: ciecze hydrauliczne typu HSC i HSD, płyny hamulcowe na bazie glikoli, alkohol, gorącą wodę i parę wodną, roztwory kwasów i zasad, ketony, estry, roztwory mydła i środki piorące;

Nieodporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane, oleje i smary mineralne; benzynę i paliwa ropopochodne.

 

-20 ÷ +250

FPM/FKN

kauczuk fluorowy

Viton, Fluorel, Tecnoflon, Daiel, Noxitite, Dai El

 

F

Odporny na: ciecze hydrauliczne typu HSC i HSD, rozcieńczone kwasy nieorganiczne, oleje i smary mineralne, benzynę i paliwa ropopochodne, oleje syntetyczne, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, wodę do + 100°C; promieniowanie UV, ozon, próżnię.

Nieodporny na: stężone roztwory ługu sodowego i kwasów, kwasy organiczne (octowy), ketony, estry, etery małocząsteczkowe (octan etylu), gorącą wodę i parę wodną; 

 

-60 ÷ +80

 NR

kauczuk naturalny

RSS, SMR, CREPE, DYNAT

 

N

Odporny na: płyny hamulcowe na bazie glikoli, wodę i alkohole o niezbyt wysokiej temp., kwasy i ługi o niewielkim stężeniu;

Nieodporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane, oleje i smary mineralne, paliwa silnikowe;

 

-30 ÷ +100

 NBR

kauczuk akrylonitrylowy

Perbunan N, Hycar, Krynac, Paracril, Breon, Buna, Butacril, Butakon, Chemigum, Elaprim, Europrene N, Hycar, Nitriflex, Nipol, SKN, Tylac,

 

A

Odporny na: ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB, benzynę,  oleje i smary mineralne, oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, wodę do 100 °C, rozcieńczone roztwory kwasów i zasad do +50 °C, węglowodory alifatyczne (propan,butan);

Nieodporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane (benzen, TRI), terpentynę, oleje i smary silikonowe, ciecze typu HSD, płyny hamulcowe na bazie glikoli, stężone kwasy i ługi, estry;

 

-50 ÷ +230

 MVQ/VMQ

kauczuk silikonowy

Silopren, Silastic, Silikon, Silastomer, Silicone, Wacker-Silikonkautschuk

 

SI

Odporny na: oleje i smary mineralne, warunkowo na płyny hydrauliczne typu HSD, rozcieńczone roztwory soli, alkohole, wodę do +100 °C;

Nieodporny na: stężone kwasy i zasady, benzynę, olej napedowy, rope naftową, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, estry i etery, aceton, glikol etylowy, oleje i smary silikonowe, parę wodną powyżej +100°C.

 

-30 ÷ +100

 AU

kauczuk uretanowy

Adiprene, Urepan

 

U

Odporny na: zimną wodę, oleje i smary mineralne, węglowodory alifatyczne, ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB;

Nieodporny na: na wode pow. 50 °C i pare wodną, kwasy nieorganiczne (siarkowy, solny) i zasady, ciecze hydrauliczne typu HSC i HSD, aminy, olej silnikowy, uszlachetnione oleje mineralne, rozpuszczalniki organiczne (aceton, TRI), alkohol, benzen;

 

-30 ÷ +100

NBR F 

tkanina techniczna powlekana gumą na bazie NBR

 

TKC/TKG

Odporny na: ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB, oleje i smary mineralne, oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, propan, butan, wodę do 100 °C, rozcieńczone roztwory kwasów i zasad do +50 °C;

Nieodporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane, oleje i smary silikonowe, ciecze typu HSD, płyny hamulcowe na bazie glikoli;

 

-50 ÷ +100

PU

poliuretan wtryskowy

Poles, Izocyn Desmopan® (Bayer)

 

UT

Odporny na: rozpuszczalniki, kwasy, oleje i smary mineralne, węglowodory alifatyczne, ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB;

Nieodporny na: pare wodną, kwasy nieorganiczne (siarkowy, solny), terpentynę, ciecze hydrauliczne typu HSC i HSD, promieniowanie ultrafilotowe (UV);

 

-200 ÷ +260

PTFE

policzterofluoroetylen

Dyneon, Teflon, Tarflen, Fluon

 

 

 

PTFE

Odporny na: bardzo szerokie spektrum substancji chemicznych, alkohol, kwasy i zasady, oleje silnikowe, oleje przekładniowe, płyny hydrauliczne, smary, ciecze hydrauliczne typu HSC i HSD, płyny hamulcowe; 

Nieodporny na: stopione metale alkaliczne (sód, potas), fluor i niektóre związki fluoru;

 

-40 ÷ +120

 POM

Polioksymetylen

Poliacetal, Acetal, Ertacetal, Tarnoform, Hostaform, Ultraform, Lupital Delrin

 

POM

Odporny na: gorącą wodę, rozcieńczone kwasy, środki czyszczące, benzynę, rozpuszczalniki oraz inne naturalne chemikalia, w odmianie czarnej duża odporność na ultrafiolet (UV);

Nieodporny na: mocne kwasy, środki utleniające, UV-ultrafiolet (w odmianie białej);