Informacja

Dostawcy

Tagi

Uszczelka 88A typu:B typu:UN PAS 5 KLINOWY typu:WE 10 SANOK STOMIL typu:U1 typu:U2 PTFE60Br 70A typu:Z typu:OW1 88U 1.1. 50.00x typu:WFE 80.00x 6 40.00x PTFE15Sz 20.00x TK-KAL-G 100.00x 60.00x 90.00x 8 PTFE 70.00x typu:V 25.00x 6.3 typu:ZZ WG-SKLAD 7 typu:OW3 4 10.00x 2.1. 120.00x 35.00x 7.5 140.00x typu:D1T 2 12 45.00x FI 30.00x 32.00x 10.00 63.00x 36.00x 4.2 28.00x 75.00x typu:B1 110.00x 125.00x 16.00x 55.00x 12.00x 90UT/J 3 POM 7.50 65.00x do 22.00x 70F 15.00 typu:U6 200.00x PIER—CIEŃ 70Si SEGERA 24.00x 18.00x typu:TTU 85.00x 160.00x UZĘBIONY WĄŻ 3.2 56.00x 82A 15.00x typu:VT 15 typu:SOZ 90Ut 150.00x 77A 180.00x 1.5 14.00x typu:ZN typu:ZBL 130.00x 9 70E MPa 60C 5.00 11 typu:UP 3.8 95.00x 6.00 20.00 48.00x 8.1 70A07/3 OPASKA w 70A07/2 12.50 typu:UT 65E 60A 115.00x 20 12.5 80F z 80A 92U 9.5 34.00x 8.00x 38.00x 105.00x 220.00x 26.00x 170.00x 1.2. 11.00x 13.00x 6.00x 80Si 5.5 33.00x 8.00 60Si 17.00x 42.00x 250.00x 44.00x 2.2 typu:SOW 5.8 13 18 SZNUR 68.00x 82A/11 46.00x 4.00x 23.00x 145.00x 50A 77A/12 PALIW WG-SKAD 12.50x 1 21.00x 190.00x GUMOWY 70A13 53.00x 70A07/4 2.2. 19 37.00x 64.00x 19.00x 270.00x 83.00x PU WODY 300.00x 2.8 CT 1.2 98.00x 62.00x 27.00x 9.00x 135.00x 43.00x 60E16 5.00x 65A 73.00x 92.00x 7.00x 22 14 TK-KAL-C 17.50x 11.2 148.00x 10.5 58.00x typu:OW8 124.00x TM-KAL typu:UTN 4.00 280.00x 240.00x 40 2.3 25 29.00x 35 128.00x 47.00x 185.00x 3.00x 5/7 16 155.00x 2.00x 60AC 69.80x typu:K3 8.5 70A07/1 typu:D1G 29 6.50 70A/12 7.00 6.2 11.5 2.4 typu:P 30 typu:K18 typu:2OW1 3.5 1.6 2.50x typu:UTO 78.00x SPRĘŻYSTA 260.00x 113.00x 72.00x 9.50x 76.20x 12.00 2.60x 136.00x 61.00x 7.9 70C 39.00x 69.00x 107.00x 71.00x 84.00x 7/10 typu:K 3.00 114.00x 2.50 NBR 4.5 80U 60E typu:KF 65BsT-50 70Bs 63.50x 67.00x 79.00x 50/44 typu:OW2 66.00x typu:K2 28.50x 320.00x 14.50x 45.00 4.8 45 144.00x 90F03/2 typu:WTE czarna 17 HARVEST 6.1 typu:KG 1.4 23.50x ZI 88.00x 93.00x 9020/J 168.00x 27.50x 0.1. 127.00x 146.00x 165.00x 360.00x 1.7 typu:OW5 49.00 LINKA 42.00 22.50x Przepona 70U 36.00 158.00x 51.00x 6.5 PLECIONA 2.5 silikon biała 94.00x 59.00x 7.60x 380.00x 18.50x 22.4 3.7 20.5 13.50x 13.5 54.00x 135.80x 230.00x 41.00x 4.50x typu:KP 5.10x 3.3 1.9 28.60x 23 9.60 SZCZYPCE SEGERÓW EPDM 7.6 400.00x PTFE25Sz 113.80x 132.00x 104.00x 7.3 106.00x 4.80x 11.50x 91.80x 12.70x 38.10x 45N 74.00x 25.40x 31.00x 77.00x 8.8 10.50x 88.90x 52.00x 0.8 5.50x 9.40x 32.00 350.00x 81.00x 122.00x 152.00x 9.7 4.70x 114.30x 57.00x 86.00x 82.00x 96.00x 9.70 16.50x 76.00x 34.90x 9.00 45.70x typu:BTA 84.50x
Temp. pracy 
w °C
Oznaczenie materiału ASTM D1418 Nazwa handlowa

Oznaczenie wg

REVO SEALS

Właściwości

 

-50 ÷ +100

SBR

kauczuk butadienowo - styrenowy

Buna, Buna Hüls®,  Europrene, Cariflex, Carom, Polysar S, Ker, Krylene, Krynol, Solprene, Dunatex

 

BS

Odporny na: kwasy i zasady nieorganiczne i organiczne, alkohole, wodę, płyny hamulcowe na bazie glikoli;

Nieodporny na: oleje i smary mineralne, benzynę i inne paliwa ropopochodne, węglowodory alifatyczne i aromatyczne chlorowane;

 

-40 ÷ +100

 CR

kauczuk chloroprenowy

CR
kauczuk chloroprenowy,   Neoprene®, Baypren, Neoprene, Denka, Denka Chloroprene, Najrit, Chloroprene, Butaclor

 

C

Odporny na: oleje mineralne, oleje i smary silikonowe, alkohole, glikole, freon, amoniak bezwodny, roztwory soli, rozcieńczone kwasy i zasady, wodę;

Nieodporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane, estry, ketony, aminy, paliwa ropopochodne;

 

-25 ÷ +175

 AEM

kauczuk etylenowo - akrylowy

Vamac®

 

EA 

Odporny na: roztwory kwasów i zasad, glikole, oleje pochodzenia roślinnego, oleje silikonowe, oleje hydrauliczne typu AFT, smary na bazie węglowodorów alifatycznych;

Nieodporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane, płyny hamulcowe, benzynę o wysokiej zawartości węglowodorów aromatycznych, estry, ketony;

 

-50 ÷ +130

 EPDM

kauczuk etylenowo - propylenowy

Buna, Dutral, Epcar 505, Keltan, Polysar EPDM, Vistatol, Nordel, Epscyn, Royalene

 

E

Odporny na: ciecze hydrauliczne typu HSC i HSD, płyny hamulcowe na bazie glikoli, alkohol, gorącą wodę i parę wodną, roztwory kwasów i zasad, ketony, estry, roztwory mydła i środki piorące;

Nieodporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane, oleje i smary mineralne; benzynę i paliwa ropopochodne.

 

-20 ÷ +250

FPM/FKN

kauczuk fluorowy

Viton, Fluorel, Tecnoflon, Daiel, Noxitite, Dai El

 

F

Odporny na: ciecze hydrauliczne typu HSC i HSD, rozcieńczone kwasy nieorganiczne, oleje i smary mineralne, benzynę i paliwa ropopochodne, oleje syntetyczne, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, wodę do + 100°C; promieniowanie UV, ozon, próżnię.

Nieodporny na: stężone roztwory ługu sodowego i kwasów, kwasy organiczne (octowy), ketony, estry, etery małocząsteczkowe (octan etylu), gorącą wodę i parę wodną; 

 

-60 ÷ +80

 NR

kauczuk naturalny

RSS, SMR, CREPE, DYNAT

 

N

Odporny na: płyny hamulcowe na bazie glikoli, wodę i alkohole o niezbyt wysokiej temp., kwasy i ługi o niewielkim stężeniu;

Nieodporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane, oleje i smary mineralne, paliwa silnikowe;

 

-30 ÷ +100

 NBR

kauczuk akrylonitrylowy

Perbunan N, Hycar, Krynac, Paracril, Breon, Buna, Butacril, Butakon, Chemigum, Elaprim, Europrene N, Hycar, Nitriflex, Nipol, SKN, Tylac,

 

A

Odporny na: ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB, benzynę,  oleje i smary mineralne, oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, wodę do 100 °C, rozcieńczone roztwory kwasów i zasad do +50 °C, węglowodory alifatyczne (propan,butan);

Nieodporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane (benzen, TRI), terpentynę, oleje i smary silikonowe, ciecze typu HSD, płyny hamulcowe na bazie glikoli, stężone kwasy i ługi, estry;

 

-50 ÷ +230

 MVQ/VMQ

kauczuk silikonowy

Silopren, Silastic, Silikon, Silastomer, Silicone, Wacker-Silikonkautschuk

 

SI

Odporny na: oleje i smary mineralne, warunkowo na płyny hydrauliczne typu HSD, rozcieńczone roztwory soli, alkohole, wodę do +100 °C;

Nieodporny na: stężone kwasy i zasady, benzynę, olej napedowy, rope naftową, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, estry i etery, aceton, glikol etylowy, oleje i smary silikonowe, parę wodną powyżej +100°C.

 

-30 ÷ +100

 AU

kauczuk uretanowy

Adiprene, Urepan

 

U

Odporny na: zimną wodę, oleje i smary mineralne, węglowodory alifatyczne, ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB;

Nieodporny na: na wode pow. 50 °C i pare wodną, kwasy nieorganiczne (siarkowy, solny) i zasady, ciecze hydrauliczne typu HSC i HSD, aminy, olej silnikowy, uszlachetnione oleje mineralne, rozpuszczalniki organiczne (aceton, TRI), alkohol, benzen;

 

-30 ÷ +100

NBR F 

tkanina techniczna powlekana gumą na bazie NBR

 

TKC/TKG

Odporny na: ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB, oleje i smary mineralne, oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, propan, butan, wodę do 100 °C, rozcieńczone roztwory kwasów i zasad do +50 °C;

Nieodporny na: węglowodory aromatyczne i chlorowane, oleje i smary silikonowe, ciecze typu HSD, płyny hamulcowe na bazie glikoli;

 

-50 ÷ +100

PU

poliuretan wtryskowy

Poles, Izocyn Desmopan® (Bayer)

 

UT

Odporny na: rozpuszczalniki, kwasy, oleje i smary mineralne, węglowodory alifatyczne, ciecze hydrauliczne typu HSA i HSB;

Nieodporny na: pare wodną, kwasy nieorganiczne (siarkowy, solny), terpentynę, ciecze hydrauliczne typu HSC i HSD, promieniowanie ultrafilotowe (UV);

 

-200 ÷ +260

PTFE

policzterofluoroetylen

Dyneon, Teflon, Tarflen, Fluon

 

 

 

PTFE

Odporny na: bardzo szerokie spektrum substancji chemicznych, alkohol, kwasy i zasady, oleje silnikowe, oleje przekładniowe, płyny hydrauliczne, smary, ciecze hydrauliczne typu HSC i HSD, płyny hamulcowe; 

Nieodporny na: stopione metale alkaliczne (sód, potas), fluor i niektóre związki fluoru;

 

-40 ÷ +120

 POM

Polioksymetylen

Poliacetal, Acetal, Ertacetal, Tarnoform, Hostaform, Ultraform, Lupital Delrin

 

POM

Odporny na: gorącą wodę, rozcieńczone kwasy, środki czyszczące, benzynę, rozpuszczalniki oraz inne naturalne chemikalia, w odmianie czarnej duża odporność na ultrafiolet (UV);

Nieodporny na: mocne kwasy, środki utleniające, UV-ultrafiolet (w odmianie białej);